Motorer sålda för privat bruk från och med 2015 erbjuds förlängd garanti upp till 7 år om de lämnas in hos oss för regelbunden service. Motorn ska lämnas in hos oss för service och översyn 1 gång om året eller vart 100:e timme för att ej förbruka garantin. Alternativt kan vi komma överens om att skicka servicekit till er om servicen utförs fackmannamässigt. Om så ej görs kommer garantin förbrukas efter 1 år. Priser på service har vi tagit bort från hemsidan. Det är svårt att sätta ett generellt pris på service eftersom det är så individuellt hur mycket som behöver göras. Kontakta oss istället för ett kostnadsförslag för ditt behov av service.


 

Montering (demontering av gammal motor +2500:-)
I priserna ingår reglagevajrar och olja, men inte batteri och styrning.
 
0-6 hk -
8-10 hk 3.000:- (4000:- med instrument)
15-20 hk 3.000:- (4000:- med instrument)
25-30 hk 3.500:- (5000:- med instrument)
40-60 hk 6.500:-
70-100 hk 8.000:-
115-140 hk 8.500:-
150-200 hk 9.500:-
225-300 hk 11.500:-
>300 hk Kontakta oss för offert