Motorer sålda för privat bruk från och med 2015 erbjuds förlängd garanti upp till 5 år om de lämnas in hos oss för regelbunden service. Motorn ska lämnas in hos oss för service och översyn 1 gång om året för att ej förbruka garantin. Om så ej görs kommer garantin förbrukas efter 1 år från kvittots eller fakturans utskriftsdatum. Antal driftstimmar har mindre betydelse för vårt garantiåttagande, men för motorns skull bör den servas enligt rekommenderade intervall. 


Priser nedan är inklusive moms, och inkluderar även materialkostnader samt avgifter för miljöhantering.
Priserna avser garantiförlängande service på motorer köpta av oss. För service av motorer äldre än 5 år, kontakta oss för pris!
Priserna kan komma att justeras efter årsbasis. Priserna nedan gäller från och med 2020.

 

Garantiservice Montering (demontering av gammal motor +2500:-)
I priserna ingår reglagevajrar och oljor, men inte batteri och styrning.
0-6 hk 1000:-
8-10 hk 1500:- 2.500:-
15-20 hk 2000:- 2.500:-
25-30 hk 2500:- 3.000:-
40-60 hk 2800:- 4.500:-
70-100 hk 3300:- 5.500:-
115-140 hk 3600:- 6.000:-
150-200 hk 3900:- 6.500:-
>200 hk 4300:- 7.000:-